Achintya Kumar Dutta(1), Masaaki Saitow(2), Baptiste Demoulin(3), Frank Neese(3,a), and Róbert Izsák(3,b)
J. Chem. Phys. 150, 164123 (2019)

Judy Eva; Kishore, Nand.
Biophysical Reviews 2019

Haldar, Soumi; Riplinger, Christoph; Demoulin, Baptiste; Neese, Frank; Izsak, Robert; Dutta, Achintya Kumar.
J. Chem. Theory Comput. 2019, 15, 2265-2277.

Samanta, B; Sengupta, T; Pal, Sourav
J. Mol. Model. 25, 2, 2019

Mukherjee, Ankit; Majumdar, Rudrodip; Sahab K., Sandip; Kumar, Lalit; Subramaniam, Chandramouli.
Appl. Therm. Engineer. 2019, 156, 453-470.

Dubey, Richa; Patil, Ketaki; Dantu, Sarath chandra; Sardesai, Devika M; Bhatia, Parnika; Malik, Nikita; Acharya, Jhankar D.; Sarkar, Soham; Ghosh, Soumadwip; Chakrabarti, Rajarshi; Sharma, Shilpy; Kumar, Ashutosh.
Biochemical Journal 2019, 476, 889-907

Catechol and 1,2,4,5-tetrahydroxybenzene functionalized cyclodiphosphazane ligands: synthesis, structural studies, and transition metal complexes
M. K. Pandey, H. S. Kunchur, G. S. Ananthnag, J. T. Mague, M. S. Balakrishna
Dalton Trans. 2019, 48, 3610-3624.

Gupta, Shubhangi; Sasidhar, Yellamraju U.
J. Mol. Graph. Model, 2019, 88, 71-80.

Copper chemistry of aminobis(phosphines) and phosphines appended with nitrogen containing heterocycles,M.S. Balakrishna in Copper(I) chemistry of phosphines, bisphosphines, phospholes and phosphorus heterocycles
Ed. M. S. Balakrishna
Ch 12 375-406, Elsevier, 2019.

Copper(I) chemistry of cyclodiphosphazanes, M. S. Balakrishna, Copper(I) chemistry of phosphines, bisphosphines, phospholes and phosphorus heterocycles,
Ed. M. S. Balakrishna,
Ch 11 345-374, Elsevier, 2019.

Copper(I) chemistry of phosphines, bisphosphines, phospholes and phosphorus heterocycles
Ed. M. S. Balakrishna
Elsevier, 2019 [Includes 13 contributed chapters on various aspects].

Bhujbalrao, Ruchika; Anand, Ruchi
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141 (4), 1425–1429

Barik, G; Pal, Sourav
J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 2808–2819

Chaki, Subhasish; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Chem. Phys. 2019, 150, 094902

Banerjee, Sucheta; Maddala, Bala Gopal; Ali Fariyad; Datta, Anindya
Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 9512-9519

Jha, Mithun Kumar; Hata, Kenji; Subramaniam, Chandramouli.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 18285-18294.

Ashwini Gajarushi, Mohd Wasim, Rizwan Nabi, Kancharlapalli Srinivasu, Ramgopal Rao, Gopalan Rajaraman, Chandramouli Subramaniam and Maheswaran Shanmugam
Materials Horizon, 2019, 6, 743-750.

Pal, Sourav; Kumar, V; Kundu, B; Bhattacharya, D; Preethy, N; Reddy, MP
Comput. Structur. Biotechno. Journal, 2019, 17, 291-310

Mishra, Saurabh; Sahoo, Dipak Kumar; Hsu, Po-Jen; Matsuda, Yoshiyuki; Kuo, Jer-Lai; Biswal, Himansu S.; Patwari, G. Naresh.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2019

Vishnu Nair, Khagesh Kumar and Chandramouli Subramaniam
Phys. Rev. Mater. 2019, 3, 015802

Kumar Anuj; Patwari, G. Naresh
Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21, 3842-3848

Talukdar, K; Nayak, MK; Vaval, N; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys. 2019, 150, 084304

Sharma, Sumit Kumar; Phadnis, Chinmay; Das,Tapan Kumar; Kumar, Akash; Kavaipatti, Balasubramaniam; Chowdhury, Arindam; Yella, Aswani.
Chem. Mater. 2019

Pages

Khan,T; Bhagawani, K; Kumari, P; Datta, Anindya
Curr. Sci., 2018, 114, 2353

Koch, Angira; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2018, 2018, 228-234

2-(4-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethanol based phosphinite ligand: Synthesis, transition metal complexes and structural studies,
B. Choubey, P. S. Prasad, J. T. Mague, M. S. Balakrishna,
Eur. J. Inorg. Chem. 2018, 1707-1714 (cover page article).

Achintya Kumar Dutta, M Saitow, C Riplinger, F Neese, R Izsák
J. Chem. Phys., 148 (24), 244101

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
Mol. Phys., 2018, 116, 1428-1434

Masaki Saitow, Achintya Kumar Dutta and Frank Neese
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2018, 92, 170-174

Sengupta, Dola; Kar, Sandip.
ACS Chem. Neurosci., 2018, 9(4), 725–737

Sengupta, Dola; Govindaraj, Vinodhini; Kar, Sandip.
FEBS Lett., 2018, 592, 446-458

Tripathi, Divya; Dutta, Achintya Kumar.
Int. J. Quant. Chem. 2018, e25875

Nallagonda, Rajender; Thrimurtulu, Neetipalli; Volla, Chandra M. R.
Adv. Synth. Catal., 2018, 360, 255-260

Brand, Silke; Roy, Sayantani; Schröder, Peter; Rathmer, Bernd; Roos, Jessica; Kapoor, Shobhna; Pati, Sumersing; Pommerenke, Claudia; Maier, Thorsten; Jannin, Petra; Eberth, Sonja; Steinhilber, Dieter; Schade, Dennis; Schneider, Gisbert; Kumar, Kamal; Ziegler, Slava; Waldmann, Herbert;
Cell Chem. Biol., 2018, 25, 1–12

Choudhury, Devika; Rajaraman, Gopalan; Sarkar, Shaibal K.
J. Vac. Sci. Technol., A, 2018, 36, 01A108/1-01A108/8

Das, Dharitri; Saba Khan, Muntazir; Barik, Gayatree; Avasare, Vidya; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A. 2018, 122, 8397-8411

Talukdar, Kaushik; Sasmal, Sudip; Nayak, Malaya K.; Vaval, Nayana, Pal, Sourav.
Phys. Rev. A 2018, 98, 022507

Sengupta, Dola; Kar, Sandip.
Biophys. J., 2018, 114, 992-1004

Saxena, Priya; Mandal, Shyam Kumar; Sharma, Kamna; Murugavel, Ramaswamy.
Inorg. Chim. Acta, 2018, 469, 353-365

Ray, S., Panjikar, S., Anand, Ruchi
Acs. Sens., 2018, 3, 1632-1638

Ray S., Senapati, T, Sahu, S; Bandyopadhyaya, R, Anand, Ruchi
Anal. Chem., 2018, 90 (15), 8960–8968

Sengupta, Dola; Phanindra, Vijay; Kompella, Srikanth; Kar, Sandip.
FEBS Lett., 2018, 592, 3248-3263

Diverse Architectures and Luminescence Properties of Group 11 Complexes Containing Pyrimidine Based Phosphine, N-((Diphenylphosphine)methyl)-pyrimidin-2-amine,
Saurabh Kumar, M. S. Balakrishna,
Dalton Trans. 2018 Submitted, ACS Omega, 2018, 3, 16601-16614.

Pages

Gupta, Anand; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
IUCrData, 2017, x171746

Samanta, Kushal; Ranade, Dnyanesh S.; Upadhyay, Aekta; Kulkarni, Prasad P.; Rao, Chebrolu Pulla.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 5109-5117

Sharma, Mahendra Kumar; Sinhababu, Soumen; Mukherjee, Goutam; Rajaraman, Gopalan; Nagendran, Selvarajan.
Dalton Trans., 2017, 46, 7672-7676

Basak, Debajyoti; Sridhar, Sucheta; Bera, Amal K.; Madhavan, Nandita.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2017, 27, 2886-2889

Jha, Badri Nath; Raghuvanshi, Abhinav; Joshi, Raj Kumar; Mobin, Shaikh M.; Mathur, Pradeep.
Appl. Organomet. Chem., 2017, 31, n/a

Kotha, Sambasivarao; Sreevani, Gaddamedi.
Heterocycles, 2017, 95, 1204-1210

Kotha, Sambasivarao; Sreevani, Gaddamedi.
ChemistrySelect, 2017, 2, 10804-10808

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2017, 146, 214111/1-214111/13

Chatterjee, Madhumita; Mondal, Prasenjit; Beyer, Katharina; Paretzki, Alexa; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Dalton Trans., 2017, 46, 5091-5102

Singh, Sukriti; K, Surya; Sunoj, Raghavan B.
J. Org. Chem., 2017, 82, 9619-9626

Sharma, D. K.; Irfanullah, M; Basu, S. K.; Madhu, S; De, S; Jadhav, S; Ravikanth, M; Chowdhury, Arindam.
Methods Appl Fluoresc., 2017, 18; 5(1), 014003

Kumar, Anuj; Prakasham, A. P.; Gangwar, Manoj Kumar; Vishnoi, Pratap; Butcher, Raymond J.; Ghosh, Prasenjit.
Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 2017, 2144-2154

Behera, Harekrushna; Madhavan, Nandita.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 12919-12922

Kotha, Sambasivarao; Chakkapalli, Chandravathi.
Chem. Rec., 2017, 17, 1039-1058

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Laxmi Narayan.
Tetrahedron Lett., 2017, 58, 711-720

Elharar, Yifat; Podilapu, Ananda Rao; Guan, Ziqiang; Kulkarni, Suvarn S.; Eichler, Jerry.
Bioconjugate Chem., 2017, 28, 2461-2470

Ghosh, Aryya; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
Chem. Phys., 2017, 482, 160-164

Dutta, Achintya Kumar; Nooijen, Marcel; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2017, 146, 074103/1-074103/11

Keshav, Karunesh; Kumawat, Mukesh Kumar; Srivastava, Rohit; Ravikanth, M.
Mater. Chem. Front., 2017, 1, 1207-1216

Jain, Surbhi; Khan, Tanveer A.; Patil, Yogesh P.; Pagariya, Darshana; Kishore, Nand; Tapryal, Suman; Naik, Anil D.; Naik, Sunil G.
J. Photochem. Photobiol., B, 2017, 174, 35-43

Pages

Ansari, Mohd. Asif; Mandal, Abhishek; Paretzki, Alexa; Beyer, Katharina; Fiedler, Jan; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2016, 55, 5655-5670

Singh, Avinash Kumar; Das, Sreyashi; Datta, Anindya.
Methods Appl. Fluoresc., 2016, 4, 047003/1-047003/6

Chaudhari, Dipali A.; Ingle, Arun B.; Fernandes, Rodney A.
Tetrahedron: Asymmetry, 2016, 27, 114-117

Kotha, Sambasivarao; Saifuddin, Mohammad; Aswar, Vikas R.
Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 9868-9873

Maiti, Debabrata; Rana, Sujoy; Pandey, Bhawana; Dey, Aniruddha; Haque, Rameezul; Rajaraman, Gopalan.
ChemCatChem, 2016, 8, 3367-3374

Naik, Susmita; Kumar, Saurabh; Mague, Joel T.; Balakrishna, Maravanji S.
Dalton Trans., 2016, 45, 18434-18437

Kalita, Alok Ch.; Gupta, Sandeep K.; Murugavel, Ramaswamy.
Chem. - Eur. J., 2016, 22, 6863-6875

Naik, Tejas R.; Singh, Vibhas; Ravikanth, M.; Rao, V. Ramgopal.
IEEE Trans. Electron Devices, 2016, 63, 2009-2015

Kumar, Anuj; Gangwar, Manoj Kumar; Prakasham, A. P.; Mhatre, Darshan; Kalita, Alok Ch.; Ghosh, Prasenjit.
Inorg. Chem., 2016, 55, 2882-2893

Singh, Mukesh Kumar; Rajaraman, Gopalan.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2016, 52, 14047-14050

Kaleeswaran, D.; Vishnoi, Pratap; Kumar, Subramani; Chithiravel, Sundaresan; Walawalkar, Mrinalini G.; Krishnamoorthy, Kothandam; Murugavel, Ramaswamy.
ChemistrySelect, 2016, 1, 6649-6657

Gupta, Sandeep K.; Rajeshkumar, Thayalan; Rajaraman, Gopalan; Murugavel, Ramaswamy.
Chem. Sci., 2016, 7, 5181-5191

Bellonzi, Nicole; Jain, Amber; Subotnik, Joseph E.
J. Chem. Phys., 2016, 144, 154110/1-154110/14

Jain, Amber; Alguire, Ethan; Subotnik, Joseph E.
J. Chem. Theory Comput., 2016, 12, 5256-5268

Gupta, Sandeep K.; Rajeshkumar, Thayalan; Rajaraman, Gopalan; Murugavel, Ramaswamy.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2016, 52, 7168-7171

Mandal, Abhishek; Hoque, Md Asmaul; Grupp, Anita; Paretzki, Alexa; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2016, 55, 2146-2156

Dutta, Uttam; Lupton, David W.; Maiti, Debabrata.
Org. Lett., 2016, 18, 860-863

Panchakarla, Leela S.; Lajaunie, Luc; Tenne, Reshef; Arenal, Raul.
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 15600-15607

Pany, Sushree Prangya Priyadarshinee; Bommisetti, Praneeth; Diveshkumar, K. V.; Pradeepkumar, P. I.
Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 5779-5793

Pages

Nallasivam, Jothi L.; Fernandes, Rodney A.
Eur. J. Org. Chem., 2015, 2015, 2012-2022

Chaudhari, Dipali A.; Kattanguru, Pullaiah; Fernandes, Rodney A.
RSC Adv., 2015, 5, 42131-42134

Ananthnag, Guddekoppa S.; Mague, Joel T.; Balakrishna, Maravanji S.
Dalton Trans., 2015, 44, 3785-3793

Kotha, Sambasivarao; Shirbhate, Mukesh E.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2015, , 1483-1494

Ananthnag, Guddekoppa S.; Mague, Joel T.; Balakrishna, Maravanji S.
J. Chem. Sci. (Berlin, Ger.), 2015, 127, 979-986

D'Souza, Ozma J.; Mascarenhas, Ronald J.; Satpati, Ashis K.; Namboothiri, Irishi N. N.; Detriche, Simon; Mekhalif, Zineb; Delhalle, Joseph.
RSC Adv., 2015, 5, 91472-91481

Kumar, Pawan; Kashid, Vitthalrao S.; Reddi, Yernaidu; Mague, Joel T.; Sunoj, Raghavan B.; Balakrishna, Maravanji S.
Dalton Trans., 2015, 44, 4167-4179

Pathak, Himadri; Sahoo, B. K.; Sengupta, Turbasu; Das, B. P.; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Phys. B: At., Mol. Opt. Phys., 2015, 48, 43344

Kalita, Hemanta; Lee, Way-Zen; Theophall, Gregory G.; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, M.
Chem. - Eur. J., 2015, 21, 11315-11319

Patil, Pradnya H.; Fernandes, Rodney A.
RSC Adv., 2015, 5, 49189-49194

Vaidya, Shefali; Upadhyay, Apoorva; Singh, Saurabh Kumar; Gupta, Tulika; Tewary, Subrata; Langley, Stuart K.; Walsh, James P. S.; Murray, Keith S.; Rajaraman, Gopalan; Shanmugam, Maheswaran.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2015, 51, 3739-3742

Areti, Sivaiah; Teotia, Rohit; Rao, Chebrolu Pulla.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2015, 140, 7391-7398

Benke, Bahiru P.; Madhavan, Nandita.
Bioorg. Med. Chem., 2015, 23, 1413-1420

Ramakrishna, Kota; Kaliappan, Krishna P.
Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 234-240

Naganna, Nimmashetti; Madhavan, Nandita.
RSC Adv., 2015, 5, 93027-93031

Costes, Jean Pierre; Titos-Padilla, Silvia; Oyarzabal, Itziar; Gupta, Tulika; Duhayon, Carine; Rajaraman, Gopalan; Colacio, Enrique.
Chem. - Eur. J., 2015, 21, 15785-15796

Das, Ankita; Ghosh, Prabir; Plebst, Sebastian; Schwederski, Brigitte; Mobin, Shaikh M.; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2015, 54, 3376-3386

Bhat, Gulzar A.; Vishnoi, Pratap; Gupta, Sandeep K.; Murugavel, Ramaswamy.
Inorg. Chem. Commun., 2015, 59, 84-87

Siddiqui, Mujahuddin M.; Waheed, Mohammed; Bhat, Sajad A.; Balakrishna, Maravanji S.
J. Chem. Sci. (Berlin, Ger.), 2015, 127, 879-884

Sengupta, Dola; Kar, Sandip.
PLoS One, 2015, 10, e0136668/1-e0136668/24

Pages

Munshi, Mudassir K.; Gade, Swapna M.; Mane, Manoj V.; Mishra, Deepti; Pal, Sourav; Vanka, Kumar; Rane, Vilas H.; Kelkar, Ashutosh A.
J. Mol. Catal. A: Chem., 2014, 391, 144-149

Prasad, Poonam Rajesh; Das, Shikha; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2014, 70, o822-o823

Madhu, Sheri; Josimuddin, Sk; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2014, 38, 3770-3776

Madhu, Sheri; Kalaiyarasi, R.; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 2534-2544

Gupta, Preeti; Mathur, P.; Mathur, N.; Aarya, B.
Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2014, 93, 95-100

Betkekar, Vipul V.; Sayyad, Ashik A.; Kaliappan, Krishna P.
Org. Lett., 2014, 16, 5540-5543

Fernandes, Rodney A.; Gholap, Sachin P.; Mulay, Sandip V.
RSC Adv., 2014, 4, 16438-16443

Mummidivarapu, V. V. Sreenivasu; Pathak, Rakesh Kumar; Hinge, Vijaya Kumar; Dessingou, Jayaraman; Rao, Chebrolu Pulla.
Supramol. Chem., 2014, 26, 538-546

Subramanian, Parthasarathi; Indu, Satrajit; Kaliappan, Krishna P.
Org. Lett., 2014, 16, 6212-6215

Chaudhari, Dipali A.; Kattanguru, Pullaiah; Fernandes, Rodney A.
Tetrahedron: Asymmetry, 2014, 25, 1022-1025

Frost, J. M.; Sanz, S.; Rajeshkumar, T.; Pitak, M. B.; Coles, S. J.; Rajaraman, G.; Wernsdorfer, W.; Schnack, J.; Lusby, P. J.; Brechin, E. K.
Dalton Trans., 2014, 43, 10690-10694

Subramanian, Parthasarathi; Kaliappan, Krishna P.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 5986-5997

Kalita, Alok Ch.; Gogoi, Nayanmoni; Jangir, Ritambhara; Kuppuswamy, Subramaniam; Walawalkar, Mrinalini G.; Murugavel, Ramaswamy.
Inorg. Chem., 2014, 53, 8959-8969

Mobin, Shaikh M.; Mishra, Veenu; Chaudhary, Archana; Rai, Dhirendra K.; Golov, Andrey A.; Mathur, Pradeep.
Cryst. Growth Des., 2014, 14, 4124-4137

Jawale, Dhanaji V.; Gravel, Edmond; Geertsen, Valerie; Li, Haiyan; Shah, Nimesh; Namboothiri, Irishi N. N.; Doris, Eric.
ChemCatChem, 2014, 6, 719-723

Dutta, Uttam; Maity, Soham; Kancherla, Rajesh; Maiti, Debabrata.
Org. Lett., 2014, 16, 6302-6305

Singh, M.; Koranga, V.; Kothiyal, P.; Mathur, P.
Int. J. Univers. Pharm. Bio Sci., 2014, 3, 782-793, 13

Vishnoi, Pratap; Kalita, Alok Ch; Murugavel, Ramaswamy.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2014, 126, 1385-1391

Kumar, Pawan; Kashid, Vitthalrao S.; Mague, Joel T.; Balakrishna, Maravanji S.
Tetrahedron Lett., 2014, 55, 5232-5235

Pages

Madhu, Sheri; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Ravikanth, Mangalampalli.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2013, 138, 299-306

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2013, 49, 3354-3356

Fernandes, Rodney A.; Mulay, Sandip V.; Chavan, Vijay P.
Tetrahedron: Asymmetry, 2013, 24, 1548-1555

Mondal, Prasenjit; Ehret, Fabian; Bubrin, Martina; Das, Amit; Mobin, Shaikh M.; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2013, 52, 8467-8475

Palanichamy, Kalanidhi; Kaliappan, Krishna P.
Pure Appl. Chem., 2013, 85, 1185-1202

Subramanian, Parthasarathi; Kaliappan, Krishna P.
Eur. J. Org. Chem., 2013, 2013, 595-604

Naveen, Togati; Maity, Soham; Sharma, Upendra; Maiti, Debabrata.
J. Org. Chem., 2013, 78, 5949-5954

Benke, Bahiru P.; Madhavan, Nandita.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2013, 49, 7340-7342

Modak, Atanu; Naveen, Togati; Maiti, Debabrata.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2013, 49, 252-254

Singh, Saurabh Kumar; Pedersen, Kasper S.; Sigrist, Marc; Thuesen, Christian Aa.; Schau-Magnussen, Magnus; Mutka, Hannu; Piligkos, Stergios; Weihe, Hogni; Rajaraman, Gopalan; Bendix, Jesper.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2013, 49, 5583-5585

De, Dipanwita; Sajjan, Manas; Datta, Anindya.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 19724-19729

Ostrovskis, Pavels; Volla, Chandra M. R.; Turks, Maris; Markovic, Dean.
Curr. Org. Chem., 2013, 17, 610-640

Fernandes, Rodney A.; Ingle, Arun B.
Curr. Med. Chem., 2013, 20, 2315-2329

Das, Arindam; Volla, Chandra M. R.; Atodiresei, Iuliana; Bettray, Wolfgang; Rueping, Magnus.
Angew. Chem., Int. Ed., 2013, 52, 8008-8011

Bera, Kalisankar; Nadkarni, Dwayaja; Namboothiri, Irishi N.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2013, 125, 443-465

Sanghavi, Bankim J.; Mobin, Shaikh M.; Mathur, Pradeep; Lahiri, Goutam K.; Srivastava, Ashwini K.
Biosens. Bioelectron., 2013, 39, 124-132

Khan, Tamanna K.; Broering, Martin; Mathur, Sanjay; Ravikanth, Mangalampalli.
Coord. Chem. Rev., 2013, 257, 2348-2387

Ghosh, Aryya; Karne, Anagha; Pal, Sourav; Vaval, Nayana.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 17915-17921

Kumar, Rahul; Gravel, Edmond; Hagege, Agnes; Li, Haiyan; Jawale, Dhanaji V.; Verma, Deepti; Namboothiri, Irishi N. N.; Doris, Eric.
Nanoscale, 2013, 5, 6491-6497

Pages

Iyer, E. Siva Subramaniam; Datta, Anindya.
J. Phys. Chem. B, 2012, 116, 5302-5307

Mummidivarapu, V. V. Sreenivasu; Tabbasum, Khatija; Chinta, Jugun Prakash; Rao, Chebrolu P.
Dalton Trans., 2012, 41, 1671-1674

Iyer, E. Siva Subramaniam; Samanta, Dhrubajyoti; Dey, Arghya; Kundu, Aniket; Datta, Anindya.
J. Phys. Chem. B, 2012, 116, 1586-1592

Khan, Tamanna K.; Ravikanth, M.
Dyes Pigm., 2012, 95, 89-95

Das, Amit; Scherer, Thomas Michael; Mobin, Shaikh M.; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2012, 51, 4390-4397

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.; Mulay, Sandip V.; Manchoju, Amarender.
J. Org. Chem., 2012, 77, 10455-10460

Baker, Michael L.; Timco, Grigore A.; Piligkos, Stergios; Mathieson, Jennifer S.; Mutka, Hannu; Tuna, Floriana; Kozlowski, Piotr; Antkowiak, Michal; Guidi, Tatiana; Gupta, Tulika; Rath, Harapriya; Woolfson, Robert J.; Kamieniarz, Grzegorz; Pritchard, Robi
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2012, 109, 19113-19118, S19113/1-S19113/6

Balasubrahmanyam, S. Natarajan; Namboothiri, Irishi Narayanan; Pius, Kuruvilla.
Open J. Phys. Chem., 2012, 2, 15-22

Si, Debjani; Kaliappan, Krishna P.
Synlett, 2012, 23, 2822-2826

De, Himadri Sekhar; Krishnamurty, Sailaja; Pal, Sourav.
Catal. Today, 2012, 198, 106-109

Modak, Atanu; Deb, Arghya; Patra, Tuhin; Rana, Sujoy; Maity, Soham; Maiti, Debabrata.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2012, 48, 4253-4255

Layek, Arunasish; Mishra, Gargi; Sharma, Archana; Spasova, Marina; Dhar, Subhabrata; Chowdhury, Arindam; Bandyopadhyaya, Rajdip.
J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 24757-24769

Kotha, Sambasivarao; Goyal, Deepti; Banerjee, Subhasree; Datta, Anindya.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2012, 137, 2871-2875

Fernandes, Rodney A.; Kattanguru, Pullaiah.
J. Org. Chem., 2012, 77, 9357-9360

Kowolik, Kristin; Shanmugam, Maheswaran; Myers, Thomas W.; Cates, Chelsea D.; Berben, Louise A.
Dalton Trans., 2012, 41, 7969-7976

Khangarot, Rama Kanwar; Kaliappan, Krishna P.
Eur. J. Org. Chem., 2012, 2012, 5844-5854

Betkekar, Vipul V.; Panda, Samaresh; Kaliappan, Krishna P.
Org. Lett., 2012, 14, 198-201

Vanga, Devendar Goud; Kaliappan, Krishna P.
Eur. J. Org. Chem., 2012, 2012, 2250-2259, S2250/1-S2250/24

Pathak, Rakesh Kumar; Tabbasum, Khatija; Rai, Ankit; Panda, Dulal; Rao, Chebrolu Pulla.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2012, 137, 4069-4075

John, Jubi; Gravel, Edmond; Namboothiri, Irishi N. N.; Doris, Eric.
Nanotechnol. Rev., 2012, 1, 515-539

Govindaraju, Singappagudem; Ananthnag, Guddekoppa S.; Naik, Susmita; Mobin, Shaikh M.; Balakrishna, Maravanji S.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2012, 124, 773-779

Ghosh, Avijit; Maity, Dilip Kumar; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2012, 36, 2630-2641

Sinhababu, Soumen; Siwatch, Rahul Kumar; Mukherjee, Goutam; Rajaraman, Gopalan; Nagendran, Selvarajan.
Inorg. Chem., 2012, 51, 9240-9248

Palanichamy, Kalanidhi; Suravarapu, Sankar R.; Kaliappan, Krishna P.
Synthesis, 2012, 44, 1841-1848

Pages

Tripathi, Santosh K.; Sharma, Sagar; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 581-587

Madhu, Sheri; Rao, Malakalapalli Rajeswara; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2011, 50, 4392-4400

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.; Mulay, Sandip V.
Tetrahedron: Asymmetry, 2011, 22, 487-492

Fernandes, Rodney A.; Ingle, Arun B.
Eur. J. Org. Chem., 2011, 2011, 6624-6627, S6624/1-S6624/16

Fernandes, Rodney A.; Chowdhury, Asim K.
Tetrahedron: Asymmetry, 2011, 22, 1114-1119

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.
Tetrahedron: Asymmetry, 2011, 22, 1312-1319

Si, Debjani; Sekar, Narayana M.; Kaliappan, Krishna P.
Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 6988-6997

Kotha, Sambasivarao; Misra, Shilpi; Mobin, Shaikh M.
Amino Acids, 2011, 41, 933-936

Ramakrishna, Kota; Kaliappan, Krishna P.
Synlett, 2011, , 2580-2584

Rajaraman, Gopalan; Caneschi, Andrea; Gatteschi, Dante; Totti, Federico.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 3886-3895

Maity, Surajit; Sedlak, Robert; Matthew, A. Addicoat; Irle, Stephan; Hobza, Pavel; Patwari, G. Naresh.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 21651-21652

Palanichamy, Kalanidhi; Subrahmanyam, Ayyagari V.; Kaliappan, Krishna P.
Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 7877-7886

Myers, Thomas W.; Kazem, Nasrin; Stoll, Stefan; Britt, R. David; Shanmugam, Maheswaran; Berben, Louise A.
J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 8662-8672

Pujari, Sandip A.; Gowrisankar, Parthasarathy; Kaliappan, Krishna P.
Chem. - Asian J., 2011, 6, 3137-3151

Khangarot, Rama Kanwar; Kaliappan, Krishna P.
Eur. J. Org. Chem., 2011, 2011, 6117-6127, S6117/1-S6117/28

Kotha, Sambasivarao; Krishna, Nimita G.; Halder, Somnath; Misra, Shilpi.
Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 5597-5624

Mitra, Atanu; Hinge, Vijaya Kumar; Mittal, Ankit; Bhakta, Snehasis; Guionneau, Philippe; Rao, Chebrolu P.
Chem. - Eur. J., 2011, 17, 8044-8047, S8044/1-S8044/22

Maity, Surajit; Patwari, G. Naresh; Sedlak, Robert; Hobza, Pavel.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 16706-16712

Dixit, Mudit; Maark, Tuhina Adit; Pal, Sourav.
Int. J. Hydrogen Energy, 2011, 36, 10816-10827

Dudhe, Ravishankar S.; Raval, Harshil N.; Kumar, Anil; Rao, V. Ramgopal.
Int. J. Nanosci., 2011, 10, 891-898

Sharma, Sagar; Chakraborty, Tapash; Srivastava, Kriti; Singh, Harkesh B.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2011, 123, 113-122

Sharma, Kamendra P.; Choudhury, Chandan Kumar; Srivastava, Sonal; Davis, H.; Rajamohanan, P. R.; Roy, Sudip; Kumaraswamy, Guruswamy.
J. Phys. Chem. B, 2011, 115, 9059-9069

Pages

Dey, Mishtu; Ali, Amjad; Acharya, Amitabha; Rao, Chebrolu P.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2010, , 1098-1108

Mitra, Atanu; Chinta, Jugun Prakash; Rao, Chebrolu P.
Tetrahedron Lett., 2010, 51, 139-142

Ghosh, Avijit; Butcher, Ray J.; Mobin, Shaikh M.; Ravikanth, M.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2010, 66, o1160-o1161

Dash, Chandrakanta; Shaikh, Mobin M.; Butcher, Ray J.; Ghosh, Prasenjit.
Dalton Trans., 2010, 39, 2515-2524

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.
Eur. J. Org. Chem., 2010, , 4306-4311, S4306/1-S4306/11

Rajaraman, Gopalan; Caneschi, Andrea; Gatteschi, Dante; Totti, Federico.
J. Mater. Chem., 2010, 20, 10747-10754

Gowrisankar, Parthasarathy; Pujari, Sandip A.; Kaliappan, Krishna P.
Chem. - Eur. J., 2010, 16, 5858-5862, S5858/1-S5858/63

Murugavel, Ramaswamy; Gogoi, Nayanmoni; Howlader, Rana; Clerac, Rodolphe.
Inorg. Chim. Acta, 2010, 363, 3004-3009

Pathak, Rakesh Kumar; Dikundwar, Amol G.; Guru Row, Tayur N.; Rao, Chebrolu Pulla.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2010, 46, 4345-4347

Shetti, Vijayendra S.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2010, 14, 361-370

Kotha, Sambasivarao; Rallapalli, Sivakumar.
ARKIVOC (Gainesville, FL, U. S.), 2010, , 90-95

Sharma, Kamendra P.; Aswal, Vinod K.; Kumaraswamy, Guruswamy.
J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 10986-10994

Subrahmanyam, Ayyagari V.; Palanichamy, Kalanidhi; Kaliappan, Krishna P.
Chem. - Eur. J., 2010, 16, 8545-8556, S8545/1-S8545/103

Selvakumar, K.; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
Chem. - Eur. J., 2010, 16, 10576-10591, S10576/1-S10576/85

Murugavel, Ramaswamy; Kuppuswamy, Subramaniam; Gogoi, Nayanmoni; Steiner, Alexander.
Inorg. Chem., 2010, 49, 2153-2162

Mathur, P.; Patan, Sangeeta; Sharma, Kriti; Nair, Neelima; Shobhawat, Anand.
J. Environ. Res. Dev., 2010, 4, 780-786

Markovic, Dean; Volla, Chandra M. R.; Vogel, Pierre; Varela-Alvarez, Adrian; Sordo, Jose A.
Chem. - Eur. J., 2010, 16, 5969-5975, S5969/1-S5969/61

Maity, Surajit; Patwari, G. Naresh; Karthikeyan, S.; Kim, Kwang S.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 6150-6156

Mobin, Shaikh M.; Sanghavi, Bankim J.; Srivastava, Ashwini K.; Mathur, Pradeep; Lahiri, Goutam K.
Anal. Chem. (Washington, DC, U. S.), 2010, 82, 5983-5992

Panchakarla, L. S.; Govindaraj, A.; Rao, C. N. R.
Inorg. Chim. Acta, 2010, 363, 4163-4174

Rao, M. Rajeswara; Mobin, Shaikh M.; Ravikanth, M.
Tetrahedron, 2010, 66, 1728-1734

Pages

Kaliappan, Krishna P.; Kalanidhi, Palanichamy; Mahapatra, Subham.
Synlett, 2009, , 2162-2166

Manjare, Sudesh T.; Butcher, Ray J.; Goel, Nidhi; Singh, Udai P.; Singh, Harkesh B.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2009, 65, o2836

Chakraborty, Tapash; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2009, 65, o2562-o2563

Singh, Vijay P.; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2009, 65, o2761

Fernandes, Rodney A.; Dhall, Abhinav; Ingle, Arun B.
Tetrahedron Lett., 2009, 50, 5903-5905

Das, Atanu Kumar; Sarkar, Biprajit; Fiedler, Jan; Zalis, Stanislav; Hartenbach, Ingo; Strobel, Sabine; Lahiri, Goutam Kumar; Kaim, Wolfgang.
J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 8895-8902

Sharma, V.; Mathur, P.; Sharma, N.; Sharma, A.; Thakur, A.; Singh, M.
Int. J. Mod. Phys. B, 2009, 23, 125-132

Kaliappan, Krishna P.; Das, Prasanta; Chavan, Sanjay T.; Sabharwal, Sushma G.
J. Org. Chem., 2009, 74, 6266-6274

Maity, Prasenjit; Mukesh, Double; Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2009, 121, 377-385

Guin, Mridula; Patwari, G. Naresh; Karthikeyan, S.; Kim, Kwang S.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2009, 11, 11207-11212

Panda, Debashis; Ghosh, Debanjana; Datta, Anindya.
J. Photochem. Photobiol., A, 2009, 207, 254-259

Kotha, Sambasivarao; Meshram, Milind; Tiwari, Arti.
Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 2065-2092

Kaliappan, Krishna P.; Si, Debjani.
Synlett, 2009, , 2441-2444

Das, Atanu Kumar; Sarkar, Biprajit; Duboc, Carole; Strobel, Sabine; Fiedler, Jan; Zalis, Stanislav; Lahiri, Goutam Kumar; Kaim, Wolfgang.
Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48, 4242-4245, S4242/1-S4242/6

Maity, Prasenjit; Gopinath, Chinnakonda S.; Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar.
Green Chem., 2009, 11, 554-561

Jha, Niki S.; Kishore, Nand.
Thermochim. Acta, 2009, 482, 21-29

Ganguly, Parthasarathy; Kulkarni, Bhakti S.; Pal, Sourav.
J. Mol. Struct., 2009, 936, 43313

Kumar, Amit; Singhal, Nitin K.; Ramanujam, Balaji; Mitra, Atanu; Rameshwaram, Nagender R.; Nadimpalli, Siva K.; Rao, Chebrolu P.
Glycoconjugate J., 2009, 26, 495-510

Pages

Shetty, Sharan; Kulkarni, Bhakti S.; Kanhere, Dilip G.; Goursot, Annick; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 2573-2579

Pujari, Sandip A.; Kaliappan, Krishna P.; Valleix, Alain; Gree, Danielle; Gree, Rene.
Synlett, 2008, , 2503-2507

Fernandes, Rodney A.; Chavan, Vijay P.; Ingle, Arun B.
Tetrahedron Lett., 2008, 49, 6341-6343

Fernandes, Rodney A.
Tetrahedron: Asymmetry, 2008, 19, 15-18

Mathur, P.; Thakur, A.; Singh, M.
Phys. Scr., 2008, 77, 045701/1-045701/6

M. Sabouri-ghomi, A. Ciliberto, S. Kar , B. Novak and J. J. Tyson,
J. Theo. Biol. , 250 , 209, (2008).

Sharma, Sagar; Selvakumar, K.; Singh, Vijay Pal; Zade, Sanjio S.; Singh, Harkesh B.
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2008, 183, 827-839

Murugavel, Ramaswamy; Shanmugan, Swaminathan.
Organometallics, 2008, 27, 2784-2788

Kotha, Sambasivarao; Misra, Shilpi; Halder, Somnath.
Tetrahedron, 2008, 64, 10775-10790

Ganesamoorthy, Chelladurai; Balakrishna, Maravanji S.; Mague, Joel T.; Tuononen, Heikki M.
Inorg. Chem., 2008, 47, 2764-2776

Suji, George; Khedkar, Santosh A.; Singh, Sreelekha K.; Kishore, Nand; Coutinho, Evans C.; Bhor, Vikrant M.; Sivakami, S.
Protein J., 2008, 27, 205-214

Anand, Ruchi; Kim, Ah-Young; Brent, Michael; Marmorstein, Ronen.
Biochemistry, 2008, 47, 6719-6726

Banik, Subrata; Pal, Sourav; Prasad, M. Durga.
J. Chem. Phys., 2008, 129, 134111/1-134111/9

Singh, Sreelekha K.; Kishore, Nand.
J. Pharm. Sci., 2008, 97, 2362-2372

Thoppil, Anu A.; Sharma, Ruchika; Kishore, Nand.
Biopolymers, 2008, 89, 831-840

Kost, Diana M.; Gerdt, Joseph P.; Pradeepkumar, P. I.; Silverman, Scott K.
Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 4391-4398

Pages

Mukherjee, Tushar Kanti; Lahiri, Priyanka; Datta, Anindya.
Chem. Phys. Lett., 2007, 438, 218-223

Mague, Joel T.; Balakrishna, Maravanji S.; Venkateswaran, Ramalingam.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2007, 63, o4429-o4430, S04429/1-S04429/9

Murugavel, Ramaswamy; Kumar, Parimal; Walawalkar, Mrinalini G.; Mathialagan, Ramyaa.
Inorg. Chem., 2007, 46, 6828-6830

Kaliappan, Krishna P.; Subrahmanyam, Ayyagari V.
Org. Lett., 2007, 9, 1121-1124

Panchakarla, L. S.; Shah, M. A.; Govindaraj, A.; Rao, C. N. R.
J. Solid State Chem., 2007, 180, 3106-3110

Patel, Sunita; Taimni, Richa; Sasidhar, Yellamraju U.
Protein Pept. Lett., 2007, 14, 581-589

Fernandes, Rodney A.
Eur. J. Org. Chem., 2007, , 5064-5070

Kaliappan, Krishna P.; Ravikumar, Velayutham.
Org. Lett., 2007, 9, 2417-2419

Kar, Sanjib; Sarkar, Biprajit; Ghumaan, Sandeep; Leboschka, Markus; Fiedler, Jan; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Dalton Trans., 2007, , 1934-1938

Ray, Sriparna; Mohan, Renu; Singh, Jay K.; Samantaray, Manoja K.; Shaikh, Mobin M.; Panda, Dulal; Ghosh, Prasenjit.
J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 15042-15053

Maiti, Debabrata; Lucas, Heather R.; Narducci Sarjeant, Amy A.; Karlin, Kenneth D.
J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 6998-6999

Muruganantham, R.; Mobin, Shaikh M.; Namboothiri, Irishi N. N.
Org. Lett., 2007, 9, 1125-1128

Shinisha, C. B.; Sunoj, Raghavan B.
Org. Biomol. Chem., 2007, 5, 1287-1294

Bautz, Jochen; Comba, Peter; Lopez de Laorden, Carlos; Menzel, Matthias; Rajaraman, Gopalan.
Angew. Chem., Int. Ed., 2007, 46, 8067-8070

Balakrishna, Maravanji S.; Panda, Rashmishree; Mague, Joel T.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2007, 63, m1815

Wiench, Jerzy W.; Avadhut, Yamini S.; Maity, Niladri; Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar; Pruski, Marek; Ganapathy, Subramanian.
J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 3877-3885

Balakrishna, Maravanji S.; Eisler, Dana J.; Chivers, Tristram.
Chem. Soc. Rev., 2007, 36, 650-664

Rai, Vishal; Mobin, Shaikh M.; Namboothiri, Irishi N. N.
Tetrahedron: Asymmetry, 2007, 18, 2719-2726

Pages

Copsey, May C.; Balakrishna, Maravanji S.; Chivers, Tristram.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2006, 62, o2813-o2814

Ghumaan, Sandeep; Sarkar, Biprajit; Chanda, Nripen; Sieger, Monika; Fiedler, Jan; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2006, 45, 7955-7961

Ghumaan, Sandeep; Kar, Sanjib; Mobin, Shaikh M.; Harish, B.; Puranik, Vedavati G.; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2006, 45, 2413-2423

Lee, Jinq-Chyi; Pan, Guan-Rong; Kulkarni, Suvarn S.; Luo, Shun-Yuan; Liao, Chun-Chen; Hung, Shang-Cheng.
Tetrahedron Lett., 2006, 47, 1621-1624

Samantaray, Manoja K.; Katiyar, Vimal; Roy, Dipankar; Pang, Keliang; Nanavati, Hemant; Stephen, Raji; Sunoj, Raghavan B.; Ghosh, Prasenjit.
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, , 2975-2984

Alexander, Matthew D.; Burkart, Michael D.; Leonard, Michael S.; Portonovo, Padma; Liang, Bo; Ding, Xiaobin; Joullie, Madeleine M.; Gulledge, Brian M.; Aggen, James B.; Chamberlin, A. Richard; Sandler, Joel; Fenical, William; Cui, Jian; Gharpure, Santosh
ChemBioChem, 2006, 7, 409-416

Luo, Shun-Yuan; Kulkarni, Suvarn S.; Chou, Chien-Hung; Liao, Wei-Meen; Hung, Shang-Cheng.
J. Org. Chem., 2006, 71, 1226-1229

Low, David M.; Rajaraman, Gopalan; Helliwell, Madeleine; Timco, Grigore; van Slageren, Joris; Sessoli, Roberta; Ochsenbein, Stefan T.; Bircher, Roland; Dobe, Christopher; Waldmann, Oliver; Gudel, Hans-Ulrich; Adams, Mark A.; Ruiz, Eliseo; Alvarez, Santiag
Chem. - Eur. J., 2006, 12, 1385-1396

Milios, Constantinos J.; Manoli, Maria; Rajaraman, Gopalan; Mishra, Abhudaya; Budd, Laura E.; White, Fraser; Parsons, Simon; Wernsdorfer, Wolfgang; Christou, George; Brechin, Euan K.
Inorg. Chem., 2006, 45, 6782-6793

Tidmarsh, Ian S.; Laye, Rebecca H.; Brearley, Paul R.; Shanmugam, Maheswaran; Sanudo, E. Carolina; Sorace, Lorenzo; Caneschi, Andrea; McInnes, Eric J. L.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2006, , 2560-2562

Laye, Rebecca H.; Wei, Qiang; Mason, Pamela V.; Shanmugam, Maheswaran; Teat, Simon J.; Brechin, Euan K.; Collison, David; McInnes, Eric J. L.
J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 9020-9021

Copsey, May C.; Balakrishna, Maravanji S.; Chivers, Tristram.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2006, 62, m1683-m1685

Kotha, Sambasivarao; Ghosh, Arun Kumar.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2006, , 227-231

Palanisami, Nallasamy; Prabusankar, Ganesan; Murugavel, Ramaswamy.
Inorg. Chem. Commun., 2006, 9, 1002-1006

Shetty, Sharan; Pal, Sourav; Kanhere, Dilip G.; Goursot, Annick.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2006, , 202-212

Mascarenhas, Ronald J.; Namboothiri, Irishi N.; Sherigara, B. S.; Reddy, Vijayakumar K.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2006, 118, 275-279

Kaliappan, Krishna P.; Nandurdikar, Rahul S.; Shaikh, Mobin M.
Tetrahedron, 2006, 62, 5064-5073

Rai, Vishal; Namboothiri, Irishi N. N.
Eur. J. Org. Chem., 2006, , 4693-4703

Tewari, Yadu B.; Kishore, Nand; Rozzell, J. David; Vanderah, David J.; Schantz, Michele M.
J. Chem. Thermodyn., 2006, 38, 1165-1171

Singhal, A.; Dutta, D. P.; Kulshreshtha, S. K.; Mobin, S. M.; Mathur, P.
J. Organomet. Chem., 2006, 691, 4320-4328

Balakrishna, Maravanji S.; Suresh, D.; George, Paulose P.; Mague, Joel T.
Polyhedron, 2006, 25, 3215-3221

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.; Kumar, P. Praveen.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2006, , 2736-2744

Ghumaan, Sandeep; Mukherjee, Sriparna; Kar, Sanjib; Roy, Dipankar; Mobin, Shaikh M.; Sunoj, Raghavan B.; Lahiri, Goutam Kumar.
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, , 4426-4441

Pal, Sourav; Sajeev, Y.; Vaval, Nayana.
Chem. Phys., 2006, 329, 283-289

Panda, Snigdha; Zade, Sanjio S.; Panda, Arunashree; Singh, Harkesh B.; Butcher, Ray J.
J. Organomet. Chem., 2006, 691, 2793-2809

Pages

Kar, Sanjib; Sarkar, Biprajit; Ghumaan, Sandeep; Janardanan, Deepa; van Slageren, Joris; Fiedler, Jan; Puranik, Vedavati G.; Sunoj, Raghavan B.; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Chem. - Eur. J., 2005, 11, 4901-4911

Ghumaan, Sandeep; Sarkar, Biprajit; Patra, Srikanta; Parimal, Kumar; van Slageren, Joris; Fiedler, Jan; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Dalton Trans., 2005, , 706-712

Kaliappan, Krishna P.; Nandurdikar, Rahul S.
Org. Biomol. Chem., 2005, 3, 3613-3614

Madhavan, Nandita; Robert, Erin C.; Gin, Mary S.
Angew. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 7584-7587

Basu, Susmit; Paul, Himadri; Gopinath, Chinnakonda S.; Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar.
J. Catal., 2005, 229, 298-302

S. Kar, J.K. Bhattcharyya and D.S. Ray
Euro. Phys. J. B , 43 , 109, (2005).

Kar, Sanjib; Sarkar, Biprajit; Ghumaan, Sandeep; Roy, Dipankar; Urbanos, Francisco A.; Fiedler, Jan; Sunoj, Raghavan B.; Jimenez-Aparicio, Reyes; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2005, 44, 8715-8722

Kotha, Sambasivarao; Behera, Manoranjan; Shah, Vrajesh R.
Synlett, 2005, , 1877-1880

Namboothiri, Irishi N. N.; Ganesh, Madhu; Mobin, Shaikh M.; Cojocaru, Miriam.
J. Org. Chem., 2005, 70, 2235-2243

Sundararajan, Mahesh; Rajaraman, Gopalan; Jayapal, Prabha; Tamilmani, Venkatachalam; Venuvanalingam, Ponnambalam.
J. Mol. Struct.: THEOCHEM, 2005, 730, 155-160

Sadyandy, Ramalingam; Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
ARKIVOC (Gainesville, FL, U. S.), 2005, , 36-43

Kotha, Sambasivarao; Sivakumar, Rallapalli.
ARKIVOC (Gainesville, FL, U. S.), 2005, , 78-88

Sajeev, Y.; Santra, Robin; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 2005, 122, 234320/1-234320/10

Burczynski, F. J.; Hung, D.; Wang, G. Q.; Elmadhoun, B.; Lewis, A.; Chang, P.; Rajaraman, G.; Roberts, M. S.
Mol. Cell. Biochem., 2005, 270, 115-124

Jaglan, B. S.; Kishore, Nand.
Indian J. Anim. Nutr., 2005, 22, 90-93

Sarkar, Sounak; Sarkar, Biprajit; Chanda, Nripen; Kar, Sanjib; Mobin, Shaikh M.; Fiedler, Jan; Kaim, Wolfgang; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2005, 44, 6092-6099

Sajeev, Y.; Santra, Robin; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 2005, 123, 204110/1-204110/10

Shie, Chi-Rung; Tzeng, Zheng-Hao; Kulkarni, Suvarn S.; Uang, Biing-Jiun; Hsu, Ching-Yun; Hung, Shang-Cheng.
Angew. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 1665-1668

Pages

Kaliappan, Krishna P.; Nandurdikar, Rahul S.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2004, , 2506-2507

Shamasundar, K. R.; Asokan, Subashini; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 2004, 120, 6381-6398

Banerjee, Tuhina; Kishore, Nand.
Thermochim. Acta, 2004, 411, 195-201

Rajaraman, Gopalan; Murugesu, Muralee; Sanudo, E. Carolina; Soler, Monica; Wernsdorfer, Wolfgang; Helliwell, Madeleine; Muryn, Chris; Raftery, Jim; Teat, Simon J.; Christou, George; Brechin, Euan K.
J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 15445-15457

Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 2004, 398, 194-200

Anand, Ruchi; Hoskins, Aaron A.; Bennett, Eric M.; Sintchak, Michael D.; Stubbe, JoAnne; Ealick, Steven E.
Biochemistry, 2004, 43, 10343-10352

Kotha, Sambasivarao; Mandal, Kalyaneswar.
Tetrahedron Lett., 2004, 45, 2585-2588

Kotha, Sambasivarao; Behera, Manoranjan.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2004, , 922-926

Kaliappan, Krishna P.; Gowrisankar, Parthasarathy.
Tetrahedron Lett., 2004, 45, 8207-8209

Havenith, Remco W. A.; Fowler, Patrick W.; Steiner, Erich; Shetty, Sharan; Kanhere, Dilip; Pal, Sourav.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2004, 6, 285-288

Kulkarni, Suvarn S.; Chi, Fa-Chen; Hung, Shang-Cheng.
J. Chin. Chem. Soc. (Taipei, Taiwan), 2004, 51, 1193-1200

Fernandes, Rodney A.; Yamamoto, Yoshinori.
J. Org. Chem., 2004, 69, 3562-3564

Pothiraja, Ramasamy; Sathiyendiran, Malaichamy; Butcher, Ray J.; Murugavel, Ramaswamy.
Inorg. Chem., 2004, 43, 7585-7587

Rajsekhar, Gudneppanavar; Rao, Chebrolu P.; Saarenketo, Pauli; Naettinen, Kalle; Rissanen, Kari.
New J. Chem., 2004, 28, 75-84

Damodharan, Lakshminarasimhan; Pattabhi, Vasantha; Behera, Manoranjan; Kotha, Sambasivarao.
Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun., 2004, , o527-o530

Kotha, Sambasivarao; Ghosh, Arun Kumar.
Tetrahedron, 2004, 60, 10833-10841

Lark, Bhajan S.; Patyar, Poonam; Banipal, Tarlok S.; Kishore, Nand.
J. Chem. Eng. Data, 2004, 49, 553-565

Rajaraman, Gopalan; Cano, Joan; Brechin, Euan K.; McInnes, Eric J. L.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2004, , 1476-1477

Kar, Sanjib; Chanda, Nripen; Mobin, Shaikh M.; Datta, Anindya; Urbanos, Francisco A.; Puranik, Vedavati G.; Jimenez-Aparicio, Reyes; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 2004, 43, 4911-4920

Pages

Rao, Pallem Venkateswara; Rao, Chebrolu Pulla; Wegelius, Elina K.; Rissanen, Kari.
J. Chem. Crystallogr., 2003, 33, 139-147

Anantharaman, Ganapathi; Walawalkar, Mrinalini G.; Murugavel, Ramaswamy; Gabor, Bunkoczi; Herbst-Irmer, Regine; Baldus, Marc; Angerstein, Brigitta; Roesky, Herbert W.
Angew. Chem., Int. Ed., 2003, 42, 4482-4485

Briggs, Mary K.; Desavis, Emmanuel; Mazzer, Paula A.; Sunoj, R. B.; Hatcher, Susan A.; Hadad, Christopher M.; Hatcher, Patrick G.
Chem. Res. Toxicol., 2003, 16, 1484-1492

Kaliappan, Krishna P.; Kumar, Nirmal.
Tetrahedron Lett., 2003, 44, 379-381

Sah, Ajay K.; Ali, Amjad; Wegelius, E. K.; Rissanen, K.; Rao, Chebrolu P.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2003, , 1888-1891

Shailaja, J.; Lakshminarasimhan, P. H.; Pradhan, Ajit R.; Sunoj, R. B.; Jockusch, Steffen; Karthikeyan, S.; Uppili, Sundararajan; Chandrasekhar, J.; Turro, Nicholas J.; Ramamurthy, V.
J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 3187-3198

Gupta, Priti; Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron Lett., 2003, 44, 4231-4232

Kotha, Sambasivarao; Lahiri, Kakali.
Biopolymers, 2003, 69, 517-528

Santra, Sangita; Kumaresan, Duraisamy; Agarwal, Neeraj; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2003, 59, 2353-2362

Kar, Sandip; Ray, Deb Shankar.
Phys. Rev. Lett., 2003, 90, 238102/1-238102/4

Pirrung, Michael C.; Pieper, Wolfgang H.; Kaliappan, Krishna P.; Dhananjeyan, Mugunthu R.
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2003, 100, 12548-12553

Ramamurthy, V.; Shailaja, J.; Kaanumalle, Lakshmi S.; Sunoj, R. B.; Chandrasekhar, J.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2003, , 1987-1999

Yang, Wei-Chieh; Lu, Xin-An; Kulkarni, Suvarn S.; Hung, Shang-Cheng.
Tetrahedron Lett., 2003, 44, 7837-7840

Sophy, K. B.; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 2003, 118, 10861-10866

Bennett, Eric M.; Anand, Ruchi; Allan, Paula W.; Hassan, Abdalla E. A.; Hong, Jeong S.; Levasseur, Dana N.; McPherson, David T.; Parker, William B.; Secrist, John A.; Sorscher, Eric J.; Townes, Tim M.; Waud, William R.; Ealick, Steven E.
Chem. Biol., 2003, 10, 1173-1181

Paul, Himadri; Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2003, , 2392-2397

Pages

Chakraborty, Soma; Laye, Rebecca H.; Paul, Rowena L.; Gonnade, Rajesh G.; Puranik, Vedavati G.; Ward, Michael D.; Lahiri, Goutam Kumar.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, , 1172-1179

Chandrakumar, K. R. S.; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A, 2002, 106, 11775-11781

Pandey, Rajesh Kumar; Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron Lett., 2002, 43, 4425-4426

Damodharan, Lakshminarasimhan; Syed Ibrahim, B.; Pattabhi, Vasantha; Halder, Somnath; Kotha, Sambasivarao.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2002, 58, o1038-o1039

Fernandes, Rodney A.; Bodas, Mandar S.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron, 2002, 58, 1223-1227

Chakraborty, Soma; Mondal, Biplab; Sarkar, Biprajit; Lahiri, Goutam Kumar.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 2002, 114, 443-449

Rajsekhar, Gudneppanavar; Rao, Chebrolu P.; Saarenketo, Pauli K.; Kolehmainen, Erkki; Rissanen, Kari.
Inorg. Chem. Commun., 2002, 5, 649-652

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
ARKIVOC (Gainesville, FL, U. S.), 2002, , 52-62

Kar, Sandip; Banik, Suman Kumar; Ray, Deb Shankar.
Phys. Rev. E: Stat., Nonlinear, Soft Matter Phys., 2002, 65, 061909/1-061909/5

Kanungo, Mandakini; Srivastava, Divesh. N.; Kumar, Anil; Contractor, A. Q.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2002, , 680-681

Mondal, Biplab; Lahiri, Goutam Kumar; Naumov, Pance; Ng, Seik Weng.
J. Mol. Struct., 2002, 613, 131-135

Sah, Ajay K.; Rao, Chebrolu P.; Saarenketo, Pauli K.; Rissanen, Kari.
Carbohydr. Res., 2002, 337, 79-82

Krishnamoorthy, K.; Ambade, Ashootosh V.; Mishra, Sarada P.; Kanungo, Mandakini; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Polymer, 2002, 43, 6465-6470

Sah, Ajay K.; Rao, Chebrolu P.; Saarenketo, Pauli K.; Rissanen, Kari; Van Albada, G. A.; Reedijk, Jan.
Chem. Lett., 2002, , 348-349

Chanda, Nripen; Laye, Rebecca H.; Chakraborty, Soma; Paul, Rowena L.; Jeffery, John C.; Ward, Michael D.; Lahiri, Goutam Kumar.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, , 3496-3504

Lakshminarasimhan, P. H.; Sunoj, R. B.; Karthikeyan, S.; Chandrasekhar, J.; Johnston, Linda J.; Ramamurthy, V.
J. Photochem. Photobiol., A, 2002, 153, 41-53

Krishnamoorthy, K.; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2002, , 240-241

Kotha, Sambasivarao; Stoodley, Richard J.
Bioorg. Med. Chem., 2002, 10, 621-624

Damodharan, Lakshminarasimhan; Shamaladevi, Nagarajarao; Pattabhi, Vasantha; Behera, Manoranjan; Kotha, Sambasivarao.
Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun., 2002, , o266-o267

Acharya, Parag; Issakson, Johan; Pradeepkumar, P. I.; Chattopadhyaya, Jyoti.
Collect. Symp. Ser., 2002, 5, 99-120

Pages

Zamaratski, E.; Pradeepkumar, P. I.; Chattopadhyaya, J.
J. Biochem. Biophys. Methods, 2001, 48, 189-208

Kotha, Sambasivarao; Lahiri, Kakali.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2001, 11, 2887-2890

Murugavel, R.; Shete, V. S.; Baheti, K.; Davis, P.
J. Organomet. Chem., 2001, 625, 195-199

Srikrishna, A.; Rao, M. Srinivasa; Gharpure, Santosh J.; Babu, N. Chandrasekhar.
Synlett, 2001, , 1986-1988

Balakrishna, M. S.; Kaboudin, B.
Tetrahedron Lett., 2001, 42, 1127-1129

Kotha, Sambasivarao; Sivakumar, Rallapalli; Manivannan, Ethirajan.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2001, , 1245-1247

Kotha, Sambasivarao; Sreenivasachary, Nampally.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2001, , 763-780

Chowdhury, Arindam; Wachsmann-Hogiu, Sebastian; Bangal, Prakriti R.; Raheem, Izzat; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 12196-12201

Sunoj, R. B.; Lakshminarasimhan, P.; Ramamurthy, V.; Chandrasekhar, J.
J. Comput. Chem., 2001, 22, 1598-1604

Uppili, S.; Takagi, S.; Sunoj, R. B.; Lakshminarasimhan, P.; Chandrasekhar, J.; Ramamurthy, V.
Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2079-2083

Datta, Anindya; Bandyopadhyay, Pradipta; Wen, Jin; Petrich, Jacob W.; Gordon, Mark S.
J. Phys. Chem. A, 2001, 105, 1057-1060

Patwari, G. Naresh; Ebata, Takayuki; Mikami, Naohiko.
J. Phys. Chem. A, 2001, 105, 10753-10758

Reyzer, M. L.; Brodbelt, J. S.; Marchand, A. P.; Chen, Z.; Huang, Z.; Namboothiri, I. N. N.
Int. J. Mass Spectrom., 2001, 204, 133-142

Murugavel, Ramaswamy; Sathiyendiran, Malaichamy.
Chem. Lett., 2001, , 84-85

Mathur, P.; Farooqi, A. H. A.; Sharma, S.; Kumar, R.
Indian Perfum., 2001, 45, 89-93

Krishnamoorthy, K.; Kanungo, Mandakini; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Synth. Met., 2001, 124, 471-475

Patwari, G. Naresh; Ebata, Takayuki; Mikami, Naohiko.
J. Phys. Chem. A, 2001, 105, 8642-8645

Srikrishna, A.; Reddy, T. Jagadeeswar; Kumar, P. Praveen; Gharpure, Santosh J.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2001, , 905-914

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
J. Org. Chem., 2001, 66, 4379-4385

Vaval, Nayana; Kumar, Aparna Basu; Pal, Sourav.
Int. J. Mol. Sci., 2001, 2, 89-102

Pages

Kotha, Sambasivarao; Sreenivasachary, Nampally.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2000, 10, 1413-1415

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.; Kumar, P. Praveen.
Tetrahedron Lett., 2000, 41, 3177-3180

Kishore, Nand; Tewari, Yadu B.; Goldberg, Robert N.
J. Chem. Thermodyn., 2000, 32, 1077-1090

Mathur, Pradeep; Ghosh, Sundargopal; Sarkar, Amitabha; Rheingold, Arnold L.; Guzei, Ilia A.
Tetrahedron, 2000, 56, 4995-5000

Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar; Munshi, Pradip; Mukesh, Doble.
Catal. Lett., 2000, 65, 61-66

Lakshminarasimhan, P.; Sunoj, R. B.; Chandrasekhar, J.; Ramamurthy, V.
J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 4815-4816

Thomas, K. J.; Sunoj, R. B.; Chandrasekhar, J.; Ramamurthy, V.
Langmuir, 2000, 16, 4912-4921

Kotha, Sambasivarao; Mohanraja, Kumar; Durani, Susheel.
Chem. Commun. (Cambridge), 2000, , 1909-1910

Kotha, S.; Ganesh, T.; Ghosh, A. K.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2000, 10, 1755-1757

Pirrung, Michael C.; Kaliappan, Krishna P.
Org. Lett., 2000, 2, 353-355

Pal, Sourav; Ajitha, D.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2000, , 60-67

Patwari, G. N.; Wategaonkar, S.
Chem. Phys. Lett., 2000, 323, 460-466

Patwari, G. Naresh; Ebata, T; Mikami, N.
J. Chem. Phys. 2000, 113, 9885-9888

Murugavel, R.; Anantharaman, G.; Krishnamurthy, D.; Sathiyendiran, M.; Walawalkar, M. G.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 2000, 112, 273-290

Bhaduri, Sumit; Lahiri, Goutam Kumar; Munshi, Pradip.
J. Organomet. Chem., 2000, 606, 151-155

Krishnamurty, Sailaja; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A, 2000, 104, 7639-7645

Patwari, G. N.; Doraiswamy, S.; Wategaonkar, S.
Chem. Phys. Lett., 2000, 316, 433-441

Locknar, Sarah A.; Chowdhury, Arindam; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 5816-5824

Pages

Kotha, Sambasivarao; Chakraborty, Kakali; Brahmachary, Enugurthi.
Synlett, 1999, , 1621-1623

Panneerselvam, Kaliyamoorthy; Lu, Tian-Huey; Tung, Shu-Fang; Dash, Aswini K.; Mathur, Pradeep.
Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun., 1999, , 1250-1253

Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron: Asymmetry, 1999, 10, 4797-4802

Kishore, Nand; Holden, Marcia J.; Tewari, Yadu B.; Goldberg, Robert N.
J. Chem. Thermodyn., 1999, 31, 211-227

Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 1999, 111, 4051-4055

Kotha, Sambasivarao; Manivannan, Ethirajan; Sreenivasachary, Nampally.
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1999, , 2845-2848

Deka, Ramesh Ch.; Vetrivel, Rajappan; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 5978-5982

Pais, Godwin C. G.; Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron, 1999, 55, 13445-13450

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
Tetrahedron Lett., 1999, 40, 1035-1038

Guzyr, Olexandr I.; Schormann, Mark; Schimkowiak, Juergen; Roesky, Herbert W.; Lehmann, Christopher; Walawalkar, Mrinalini G.; Murugavel, Ramaswamy; Schmidt, Hans-Georg; Noltemeyer, Mathias.
Organometallics, 1999, 18, 832-836

Chowdhury, Arindam; Locknar, Sarah A.; Premvardhan, Lavanya L.; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 9614-9625

Patwari, G. N.; Doraiswamy, S.; Wategaonkar, S.
Chem. Phys. Lett., 1999, 305, 381-388

Fernandes, Rodney A.; Kumar, Pradeep.
Tetrahedron: Asymmetry, 1999, 10, 4349-4356

Kotha, Sambasivarao; Sreenivasachary, Nampally; Ilalder, Somnath.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 1999, 9, 2565-2568

Mathur, Pradeep; Ghosh, Sundargopal; Umbarkar, Shubhangi B.; Walawalkar, Mrinalini G.; Puranik, Vedavati G.
J. Organomet. Chem., 1999, 578, 150-154

Marchand, Alan P.; Namboothiri, I. N. N.; Ganguly, Bishwajit; Watson, William H.; Bodige, Satish G.
Tetrahedron Lett., 1999, 40, 5105-5109

Maheshwari, Shruti; Chowdhury, Arindam; Sathyamurthy, Narayanasami; Mishra, Hirdyesh; Tripathi, H. B.; Panda, Manoranjan; Chandrasekhar, Jayaraman.
J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 6257-6262

Santra, Bidyut Kumar; Lahiri, Goutam Kumar.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1999, 111, 509-526

Moorthy, J. N.; Monahan, S. L.; Sunoj, R. B.; Chandrasekhar, J.; Bohne, C.
J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 3093-3103

Walawalkar, Mrinalini G.; Roesky, Herbert W.; Murugavel, Ramaswamy.
Acc. Chem. Res., 1999, 32, 117-126

Pages

Kishore, Nand; Tewari, Yadu B.; Akers, David L.; Goldberg, Robert N.; Miles, Edith Wilson.
Biophys. Chem., 1998, 73, 265-280

Tewari, Yadu B.; Kishore, Nand; Goldberg, Robert N.; Luong, Tinh N.
J. Chem. Thermodyn., 1998, 30, 777-793

Basu Kumar, Aparna; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 1998, 295, 189-194

Kishore, Nand; Tewari, Yadu B.; Goldberg, Robert N.
J. Chem. Thermodyn., 1998, 30, 1373-1384

Mathur, Pradeep; Ghosh, Sundargopal; Sarkar, Amitabha; Rheingold, Arnold L.; Guzei, Ilia A.
Organometallics, 1998, 17, 770-772

Mathur, Pradeep; Ghosh, Sundargopal; Sarkar, Amitabha; Thoene, Carsten.
Organometallics, 1998, 17, 3926-3930

Rao, Chebrolu P.; Kaiwar, Sharada P.; Raghavan, M. S. Srinivasa.
Int. J. Environ. Stud., 1998, 54, 131-144

Sengupta, S.; Velpandian, T.; Sapra, P.; Mathur, P.; Gupta, S. K.
Skin Pharmacol. Appl. Skin Physiol., 1998, 11, 273-278

Bhaduri, Sumit; Mathur, Pradeep; Payra, Pramatha; Sharma, Krishna.
J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 12127-12128

Mathur, Pradeep.
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1998, , 535-540

Vaval, Nayana; Pal, Sourav; Mukherjee, Debashis.
Theor. Chem. Acc., 1998, 99, 100-105

Walawalkar, Mrinalini G.; Murugavel, Ramaswamy; Roesky, Herbert W.; Uson, Isabel; Kraetzner, Ralph.
Inorg. Chem., 1998, 37, 473-478

Patwari, G. N.; Doraiswamy, S.; Wategaonkar, S.
Chem. Phys. Lett., 1998, 289, 43442

Datta, Anindya; Mandal, Debabrata; Kumar Pal, Samir; Das, Swati; Bhattacharyya, Kankan.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 3471-3475

Mandal, Debabrata; Pal, Samir Kumar; Datta, Anindya; Bhattacharyya, Kankan.
Anal. Sci., 1998, 14, 199-202

Kotha, Sambasivarao; Joseph, Arul; Sivakumar, Rallapalli; Manivannan, Ethirajan.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 1998, , 397-398

Pages

Walawalkar, Mrinalini Ganapati; Murugavel, Ramaswamy; Voigt, Andreas; Roesky, Herbert W.; Schmidt, Hans-Georg.
J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 4656-4661

Kotha, Sambasivarao; Brahmachary, Enugurthi; Sivakumar, Rallapalli; Joseph, Arul; Sreenivasachary, Nampally.
Tetrahedron Lett., 1997, 38, 4497-4500

Pal, Sourav; Vaval, Nayana.
Recent Adv. Comput. Chem., 1997, 3, 255-273

Rao, Chebrolu P.; Sreedhara, Alavattam.
J. Inorg. Biochem., 1997, 67, 393

Mathur, Pradeep.
Adv. Organomet. Chem., 1997, 41, 243-314

Mathur, Pradeep; Ghosh, Sundargopal; Sarkar, Amitabha; Satyanarayana, C. V. V.; Puranik, Vedavati G.
Organometallics, 1997, 16, 4392-4398

Arakawa, H.; Watanabe, N.; Tamura, R.; Rao, C. P.
J. Inorg. Biochem., 1997, 67, 376

Das, Swati; Datta, Anindya; Bhattacharyya, Kankan.
J. Phys. Chem. A, 1997, 101, 3299-3304

Mathur, Pradeep; Dash, Aswini K.; Hossain, . Munkir; Satyanarayana, C. V. V.; Rheingold, Arnold L.; Liable-Sands, Louise M.; Yap, Glenn P. A.
J. Organomet. Chem., 1997, 532, 189-199

Sarkar, Nilmoni; Datta, Anindya; Das, Swati; Das, Kaustuv; Bhattacharyya, Kankan.
J. Photochem. Photobiol., A, 1997, 109, 259-265

Das, Ashok K.; Madhusoodanan, M.; Tembe, B. L.
J. Phys. Chem. A, 1997, 101, 2862-2872

Yamaguchi, T.Tokunaga, T.; Valli, M.; Wakita, H.; Bandwar, R. P.; Geetha, K.; Rao, C. P.; Kulkarni, G. U.
J. Inorg. Biochem., 1997, 67, 172

Datta, Anindya; Das, Swati; Mandal, Debabrata; Pal, Samir Kumar; Bhattacharyya, Kankan.
Langmuir, 1997, 13, 6922-6926

Bandwar, Rajiv P.; Flora, Swaran J. S.; Rao, Chebrolu P.
BioMetals, 1997, 10, 337-341

Datta, Anindya; Mandal, Debabrata; Pal, Samir Kumar; Bhattacharyya, Kankan.
J. Phys. Chem. B, 1997, 101, 10221-10225

Ammal, S. Salai Cheettu; Venuvanalingam, P.; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 1997, 107, 4329-4336

Mathur, Pradeep; Sekar, Perumal; Rheingold, Arnold L.; Liable-Sands, Louise M.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1997, , 2949-2954

Banerjee, Sudeep; Kumar, G. Ravindra; Mathur, Pradeep; Sekar, P.
Chem. Commun. (Cambridge), 1997, , 299-300

Voigt, Andreas; Walawalkar, Mrinalini G.; Murugavel, Ramaswamy; Roesky, Herbert W.; Parisini, Emilio; Lubini, Paolo.
Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1997, 36, 2203-2205

Pages

Mathur, Pradeep; Dash, Aswini K.; Hossain, Md. Munkir; Satyanarayana, C. V. V.; Verghese, Babu.
J. Organomet. Chem., 1996, 506, 307-12

Santra, Bidyut Kumar; Thakur, Ganesh A.; Ghosh, Prasanta; Pramanik, Amitava; Lahiri, Goutam Kumar.
Inorg. Chem., 1996, 35, 3050-2

Namboothiri, I. N. N.; Hassner, Alfred.
J. Organomet. Chem., 1996, 518, 69-77

Asgedom, Gebray; Sreedhara, Alavattam; Kivikoski, Jussi; Valkonen, Jussi; Kolehmainen, Erkki; Rao, Chebrolu P.
Inorg. Chem., 1996, 35, 5674-5683

Murugavel, Ramaswamy; Boettcher, Peter; Voigt, Andreas; Walawalkar, Mrinalini G.; Roesky, Herbert W.; Parisini, Emilio; Teichert, Markus; Noltemeyer, Mathias.
Chem. Commun. (Cambridge), 1996, , 2417-2418

Pal, Sourav; Chandra, A. K.; Roy, R. K.
J. Mol. Struct.: THEOCHEM, 1996, 361, 57-61

Pal, Sourav; Sabane, Sampada C.
J. Chem. Phys., 1996, 104, 9779-9782

Ritter, Uwe; Winkhofer, Norbert; Murugavel, Ramaswamy; Voigt, Andreas; Stalke, Dietmar; Roesky, Herbert W.
J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 8580-8587

Chandrasekhar, Vadapalli; Murugavel, Ramaswamy; Voigt, Andreas; Roesky, Herbert W.; Schmidt, Hans-Georg; Noltemeyer, Mathias.
Organometallics, 1996, 15, 918-22

Murugavel, Ramaswamy; Chandrasekhar, Vadapalli; Roesky, Herbert W.
Acc. Chem. Res., 1996, 29, 183-9

Sarkar, Nilmoni; Das, Kaustuv; Das, Swati; Datta, Anindya; Dutta, Rina; Bhattacharyya, Kankan.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1996, 92, 3097-3099

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1996, 92, 1095-100

Voigt, Andreas; Murugavel, Ramaswamy; Chandrasekhar, Vadapalli; Winkhofer, Norbert; Roesky, Herbert W.; Schmidt, Hans-Georg; Uson, Isabel.
Organometallics, 1996, 15, 1610-13

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.
J. Photochem. Photobiol., A, 1996, 101, 43380

Murugavel, Ramaswamy; Voigt, Andreas; Walawalkar, Mrinalini Ganapati; Roesky, Herbert W.
Chem. Rev. (Washington, D. C.), 1996, 96, 2205-2236

Voigt, Andreas; Murugavel, Ramaswamy; Ritter, Uwe; Roesky, Herbert W.
J. Organomet. Chem., 1996, 521, 279-286

Bandwar, Rajiv P.; Giralt, Mercedes; Hidalgo, Juan; Rao, Chebrolu P.
Carbohydr. Res., 1996, 284, 73-84

Mathur, Pradeep; Hossain, Md. Munkir; Umbarkar, Shubhangi B.; Satyanarayana, C. V. V.; Rheingold, Arnold L.; Liable-Sands, Louise M.; Yap, Glenn P. A.
Organometallics, 1996, 15, 1898-904

Bhaduri, Sumit; Chatterjee, Abhijit; Pal, Sourav; Tawde, Shilpa; Mukesh, Doble.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1996, 108, 495-503

Asgedom, Gebray; Sreedhara, Alavattam; Rao, Chebrolu P.; Kolehmainen, Erkki.
Polyhedron, 1996, 15, 3731-3739

Sevian, Armen; Ravikanth, M.; Kumar, G. Ravindra.
Chem. Phys. Lett., 1996, 263, 241-246

Walawalkar, M. G.; Murugavel, R.; Roesky, H. W.
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 1996, 33, 943-955

Pages

Mathur, Pradeep; Dash, Aswini K.; Hossain, Munkir; Satyanarayana, C. V. V.
J. Organomet. Chem., 1995, 493, 257-60

Roy, Ram Kinkar; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 17822-4

Mathur, Pradeep; Hossain, Md Munkir; Puranik, Vedavati G.; Tavale, S. S.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1995, 107, 443-6

Pal, Sourav; Ghose, Keya B.; Meyer, Hans-Dieter.
Int. J. Quantum Chem., 1995, 55, 291-7

Sarker, Nilmoni; Das, Kaustuv; Das, Swati; Datta, Anindya; Nath, Debnarayan; Bhattacharyya, Kankan.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 17711-14

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.; Mazumdar, Shyamalava; Periasamy, N.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 17192-7

Roy, Ram Kinkar; Chandra, A. K.; Pal, Sourav.
J. Mol. Struct.: THEOCHEM, 1995, 331, 261-5

Mathur, Pradeep; Manimaran, Bala.; Hossain, Munkir; Satyanarayana, C. V. V.; Puranik, Vedavati G.; Tavale, Sudam S.
J. Organomet. Chem., 1995, 493, 251-5

Murugavel, Ramaswamy; Chandrasekhar, Vadapalli; Voigt, Andreas; Roesky, Herbert W.; Schmidt, Hans-Georg; Noltemeyer, Mathias.
Organometallics, 1995, 14, 5298-301

Ravikanth, M.; Kumar, G. Ravindra.
Curr. Sci., 1995, 68, 1010-17

Ravikanth, M.; Chandrashekar, T. K.
Struct. Bonding (Berlin), 1995, 82, 105-88

Balakrishna, Maravanji S.; Krishnamurthy, Setharampattu S.
Inorg. Chim. Acta, 1995, 230, 245-8

Maiti, Nakul C.; RAvikanth, M.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1995, 91, 4369-73

Daughtridge, G.; Mathur, P.
Iron Steelmaker, 1995, 22, 29-32

Pal, Sourav; Chandra, A. K.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 13865-7

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1995, 107, 487-96

Madhusoodanan, M.; Tembe, B. L.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 44-50

Chandra, A. K.; Pal, Sourav; Limaye, Ajay C.; Gadre, Shridhar R.
Chem. Phys. Lett., 1995, 247, 95-100

Chandra, A. K.; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 1995, 241, 399-403

Mathur, Pradeep; Hossain, Md. Munkir; Hitchcock, Peter B.; Nixon, John F.
Organometallics, 1995, 14, 3101-3

Pages

Pal, Sourav; Roy, Ramkinkar; Chandra, A. K.
J. Phys. Chem., 1994, 98, 2314-17

Balakrishna, M. S.; Reddy, V. Sreenivasa; Krishnamurthy, S. S.; Nixon, J. F.; Burckett, J. C. T. R.
Coord. Chem. Rev., 1994, 129, 32874

Roy, Ramkinkar; Chandra, A. K.; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem., 1994, 98, 10447-50

Kaiwar, Sharada P.; Raghavan, M. S. Srinivasa; Rao, Chebrolu P.
Carbohydr. Res., 1994, 256, 29-40

Paithankar, Abhijit T.; Tembe, B. L.; Ranade, Dilip M.
Curr. Sci., 1994, 67, 585-90

Narasimhamurthy, S.; Thirupathi, N.; Murugavel, R.; Krishnamurthy, S. S.
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1994, , 221-6

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
Chem. Phys. Lett., 1994, 222, 563-70

Vaval, Nayana; Ghose, Keya Basu; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 1994, 101, 4914-19

Kotha, Sambasivarao.
Tetrahedron, 1994, 50, 3639-62

Murugavel, Ramaswamy; Kumaravel, Santhanathan S.; Krishnamurthy, Setharampattu S.; Nethaji, Munirathinam; Chandrasekhar, Jayaraman.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1994, , 847-52

Balasubrahmanyam, S. Natarajan; Jeyashri, Bommuswamy; Namboothiri, Irishi N. Narayanan.
Tetrahedron, 1994, 50, 8127-42

Vaval, Nayana; Ghose, Keya; Nair, Priya; Pal, Sourav.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1994, 106, 387-92

Vaval, nayana; Roy, Ramkinkar; Pal, Sourav.
Phys. Rev. A, 1994, 49, 1623-8

Kotha, Sambasivarao; Bindra, Vandana; Kuki, Atsuo.
Heterocycles, 1994, 38, 43317

Kotha, Sambasivarao; Kuki, Atsuo.
Chem. Lett., 1994, 2, 299-302

Sivaprasad, K. R.; Prasad, V.; Devi, K. Manjula; Tembe, B. L.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1994, 106, 467-77

Ladbury, John E.; Kishore, Nand; Hellinga, Homme W.; Wynn, Richard; Sturtevant, Julian M.
Biochemistry, 1994, 33, 3688-92

Namboothiri, I. N. Narayanan; Balasubrahmanyam, S. N.
J. Indian Inst. Sci., 1994, 74, 473-86

Kaiwar, S. P.; Bandwar, R. P.; Raghavan, M. S. S.; Rao, C. P.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1994, 106, 743-52

Pages

Reddy, Damodar; Ravikanth, Mangalampalli; Chandrashekar, Tavarekere K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 3575-80

Sridhar, G.; Vijayakumar, P.; Tembe, B. L.
J. Chem. Phys., 1993, 99, 3147-8

Chakrabarti, Pinak; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 1993, 201, 43275

Ravikanth, M.; Chandrashekar, T. K.
J. Photochem. Photobiol., A, 1993, 74, 181-7

Ravikanth, Mangalampalli; Reddy, Damodar; Misra, Ashutosh; Chandrashekar, Tavarekere K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 1137-41

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
J. Photochem. Photobiol., A, 1993, 72, 61-7

Vaval, Nayana; Ghose, Keya B.; Pal, Sourav; Mukherjee, Debashis.
Chem. Phys. Lett., 1993, 209, 292-8

Cavell, Ronald G.; Reed, Robert W.; Katti, Kattesh V.; Balakrishna, Maravanji S.; Collins, Paul W.; Mozol, Vivian; Bartz, Ingrid.
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1993, 76, 269-72

Ghose, Keya B.; Nair, Priya G.; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 1993, 211, 15-19

Namboothiri, I. N. Narayanan; Balasubrahmanyam, S. N.
Indian J. Chem., Sect. B, 1993, , 1029-34

Balakrishna, Maravanji S.; Krishnamurthy, Setharampattu S.; Murugavel, Ramaswamy; Nethaji, Munirathinam; Mathews, Irimpan I.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 477-82

Ghosh, Prasanta; Pramanik, Amitava; Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Organomet. Chem., 1993, 454, 237-41

Pal, Sourav; Vaval, Nayana; Roy, Ramkinkar.
J. Phys. Chem., 1993, 97, 4404-6

Rao, Chebrolu P.; Kaiwar, Sharada P.
Carbohydr. Res., 1993, 244, 15-25

Lahiri, Goutam K.; Stolzenberg, Alan M.
Angew. Chem., 1993, 105, 440-3 (See also Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1993, 32(3), 429-32)

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
J. Indian Chem. Soc., 1993, 70, 1023-34

Madhusoodanan, M.; Babu, C. Satheesan; Tembe, B. L.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1993, 105, 31-45

Murugavel, Ramaswamy; Krishnamurthy, Setharampattu; Chandrasekhar, Jayaraman; Nethaji, Munirathinam.
Inorg. Chem., 1993, 32, 5447-53

Murugavel, Ramaswamy; Krishnamurthy, Setharampattu S.; Nethaji, Munirathinam.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 2569-73

Murugavel, Ramaswamy; Krishnamurthy, Setharampattu S.; Nethaji, Munirathinam.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 3635-9

Kotha, Sambasivarao; Kuki, Atsuo.
J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1992, , 404-6

Kotha, Sambasivarao; Kuki, Atsuo.
Tetrahedron Lett., 1992, 33, 1565-8

Pal, Sourav.
Int. J. Quantum Chem., 1992, 41, 443-52

Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Basu, Partha; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1992, , 113-17

Rao, Chebrolu Pulla; Kaiwar, Sharada Poornima.
Carbohydr. Res., 1992, 237, 195-202

Pal, Sourav; Ghose, Keya Basu.
Curr. Sci., 1992, 63, 667-77

Kotha, Sambasivarao; Anglos, Demetrios; Kuki, Atsuo.
Tetrahedron Lett., 1992, 33, 1569-72

Pramanik, Amitava; Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1992, , 101-5

Ghose, Keya Basu; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 1992, 97, 3863-4

Bhusari, Archana D.; Bhate, Vivek V.; Pal, Sourav.
Curr. Sci., 1992, 62, 293-7

Kaiwar, Sharada P.; Rao, Chebrolu P.
Carbohydr. Res., 1992, 237, 203-10

Rao, Chebrolu, P.; Geetha, K.; Bandwar, Rajiv P.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 1992, 2, 997-1002

Kumar, P. Vijaya; Tembe, B. L.
J. Chem. Phys., 1992, 97, 4356-67

Protasiewicz, John D.; Bianconi, Patricia A.; Williams, Ian D.; Liu, Shuncheng; Rao, C. Pulla; Lippard, Stephen J.
Inorg. Chem., 1992, 31, 4134-42

Lahiri, Goutam Kumar; Summers, Jack S.; Stolzenberg, Alan M.
Inorg. Chem., 1991, 30, 5049-52

Saran, Anil; Dhingra, M. M.; Sasidhar, Y. U.
J. Mol. Struct.: THEOCHEM, 1991, 79, 315-34

Pramanik, Amitava; Bag, Nilkamal; Ray, Debashis; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1991, , 139-41

Rao, C. P.; Kaiwar, S. P.
Inorg. Chim. Acta, 1991, 186, 43445

Pramanik, Amitava; Bag, Nilkamal; Ray, Debashis; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1991, 30, 410-17

Vrtis, Raymond N.; Liu, Shuncheng; Rao, C. Pulla; Bott, Simon G.; Lippard, Stephen J.
Organometallics, 1991, 10, 275-85

Vijayakumar, P.; Tembe, B. L.
J. Phys. Chem., 1991, 95, 6430-7

Ghose, Keya Basu; Pal, Sourav.
Chem. Phys. Lett., 1991, 187, 637-41

Bag, Nilkamal; Choudhury, Suranjan Bhanja; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1990, , 1626-7

Rao, C. Pulla; Sarkar, P. S.; Kaiwar, Sharada P.; Vasudevan, S.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1990, 102, 219-30

Sasidhar, Y. U.; Dhingra, M. M.; Saran, Anil.
Indian J. Biochem. Biophys., 1990, 27, 69-75

Pal, Sourav.
Phys. Rev. A, 1990, 42, 4385-7

Balakrishna, M. S.; Prakasha, T. K.; Krishnamurthy, S. S.
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1990, , 409-12

Pradeep, T.; Hegde, M. S.; Balakrishna, M. S.; Krishnamurthy, S. S.
J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 1990, 53, 119-27

Pramanik, Amitava; Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1990, , 3823-8

Lahiri, Goutam Kumar; Bhattacharya, Samaresh; Goswami, Sreebrata; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1990, , 561-5

Babu, C. S.; Tembe, B. L.
Bull. Electrochem., 1990, 6, 728-31

Chattopadhyay, Surajit; Bag, Nilkamal; Basu, Partha; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1990, , 3389-92

Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1990, , 1557-61

Bag, Nilkamal; Choudhury, Suranjan Bhanja; Pramanik, Amitava; Lahiri, Goutam Kumar; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1990, 29, 5013-14

Balakrishna, M. S.; Prakasha, T. K.; Krishnamurthy, S. S.
Proc. Indian Natl. Sci. Acad., Part A, 1989, 55, 335-41

Rittby, Magnus; Pal, Sourav; Bartlett, Rodney J.
J. Chem. Phys., 1989, 90, 3214-20

Pal, Sourav; Rittby, Magnus; Bartlett, Rodney J.
Chem. Phys. Lett., 1989, 160, 212-18

Svendsen, J. S.; Marko, Istvan; Jacobsen, Eric N.; Rao, C. Pulla; Bott, Simon; Sharpless, K. Barry.
J. Org. Chem., 1989, 54, 2263-4

Mukherjee, Debashis; Pal, Sourav.
Adv. Quantum Chem., 1989, 20, 291-373

Vrtis, Raymond N.; Rao, C. Pulla; Warner, Steve; Lippard, Stephen J.
J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 2669-70

Pal, Sourav; Rittby, Magnus; Bartlett, Rodney J.; Sinha, Dhiman; Mukherjee, Debashis.
J. Chem. Phys., 1988, 88, 4357-66

Bag, Nilkamal; Lahiri, Goutam Kumar; Bhattacharya, Samaresh; Falvello, Larry R.; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1988, 27, 4396-402

Kumar, P. Vijaya; Tembe, B. L.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1988, 100, 305-13

Vrtis, Raymond N.; Rao, C. Pulla; Bott, Simon G.; Lippard, Stephen J.
J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 7564-6

Bhat, Rajiv; Kishore, Nand; Ahluwalia, Jagdish C.
J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 1988, 84, 2651-65

Lahiri, Goutam Kumar; Goswami, Sreebrata; Falvello, Larry R.; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1987, 26, 3365-70

Basu-Ghose, Keya; Pal, Sourav.
Phys. Rev. A: Gen. Phys., 1987, 36, 1539-43

Lahiri, Goutam Kumar; Bhattacharya, Samaresh; Mukherjee, Monika; Mukherjee, Alok Kumar; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1987, 26, 3359-65

Bianconi, Patricia A.; Vrtis, Raymond N.; Rao, C. Pulla; Williams, Ian D.; Engeler, Mary P.; Lippard, Stephen J.
Organometallics, 1987, 6, 1968-77

Pal, Sourav; Rittby, Magnus; Bartlett, Rodney J.; Sinha, Dhiman; Mukherjee, Debashis.
Chem. Phys. Lett., 1987, 137, 273-8

Lahiri, Goutam Kumar; Bhattacharya, Samaresh; Ghosh, Barindra Kumar; Chakravorty, Animesh.
Inorg. Chem., 1987, 26, 4324-31

Pal, Sourav.
Phys. Rev. A: Gen. Phys., 1986, 33, 2240-4

Pal, Sourav.
Phys. Rev. A: Gen. Phys., 1986, 34, 2682-6

Sasidhar, Y. Uma; Rao, K. V. S. Rama.
J. Mol. Struct., 1986, 147, 113-26

Sasidhar, Y. Uma; Rao, K. V. S. Rama.
J. Phys. C: Solid State Phys., 1986, 19, 6241-52

Sasidhar, Y. Uma; Rao, K. V. S. Rama.
Cryst. Lattice Defects Amorphous Mater., 1986, 13, 125-8

Rao, C. Pulla; Dorfman, J. R.; Holm, R. H.
Inorg. Chem., 1986, 25, 428-39

Pal, Sourav; Prasad, M. Durga; Mukherjee, Debashis.
Theor. Chim. Acta, 1985, 68, 125-38

Hanumaiah, T.; Marshall, David S.; Rao, B. K.; Rao, C. P.; Rao, G. S. R.; Rao, J. U. M.; Rao, K. V. J.; Thomson, Ronald H.
Phytochemistry, 1985, 24, 2373-8

Babu, S. Sivaram; Vemuri, V. S. S.; Rao, C. P.; Rao, K. V. Jagannadha.
Indian J. Chem., Sect. B, 1985, , 217-18

Hanumaiah, T.; Rao, G. S. R.; Rao, C. P.; Rao, K. V. J.; Cowe, Heather; Cox, Philip J.; Howie, R. Alan; Marshall, David S.; Thomson, Ronald H.
Tetrahedron, 1985, 41, 635-42

Hanumaiah, T.; Rao, B. K.; Rao, C. P.; Rao, G. S. R.; Rao. J. U. M.; Rao, K. V. J.; Marshall, David S.; Thomson, Ronald H.
Phytochemistry, 1985, 24, 1811-15

Prasad, M. Durga; Pal, Sourav; Mukherjee, Debashis.
Phys. Rev. A, 1985, 31, 1287-98

Dorfman, J. R.; Rao, C. Pulla; Holm, Richard H.
Inorg. Chem., 1985, 24, 453-4

Watson, A. D.; Rao, C. Pulla; Dorfman, J. R.; Holm, R. H.
Inorg. Chem., 1985, 24, 2820-6

Pal, Sourav.
Theor. Chim. Acta, 1984, 66, 151-9

Rao, C. Pulla; Rao, A. Muralikrishna; Rao, C. N. R.
Inorg. Chem., 1984, 23, 2080-5

Pal, Sourav; Prasad, M. Durga; Mukherjee, Debashis.
Theor. Chim. Acta, 1984, 66, 311-32

Vemuri, V. S. S.; Rao, C. P.; Rao, J. Madhusudhana; Rao, K. V. Jagannadha.
Indian J. Chem., Sect. B, 1984, , 1122-3

Tembe, B. L.; Mozumder, A.
J. Chem. Phys., 1984, 81, 2492-5

Rao, B. Kesava; Hanumaiah, T.; Rao, C. P.; Rao, G. S. R.; Rao, K. V. J.; Thomson, Ronald H.
Phytochemistry, 1983, 22, 2583-5

Rao, C. Pulla; Balaram, P.; Rao, C. N. R.
Int. J. Biol. Macromol., 1983, 5, 289-95

Tembe, B. L.; Mozumder, A.
Phys. Rev. A, 1983, 27, 3274-8

Rao, C. P.; Hanumaiah, T.; Vemuri, V. S. S.; Rao, K. V. Jagannadha.
Phytochemistry, 1983, 22, 621-2

Rao, C. Pulla; Balaram, P.; Rao, C. N. R.
Biopolymers, 1983, 22, 2091-104

Pal, Sourav; Prasad, M. Durga; Mukherjee, Debashis.
Theor. Chim. Acta, 1983, 62, 523-36

Rao, C. P.; Vemuri, V. S. S.; Rao, K. V. Jagannadha.
Indian J. Chem., Sect. B, 1982, , 167-9

Francis, A. K.; Rao, C. Pulla; Iqbal, M.; Nagaraj, R.; Vijayan, M.; Balaram, P.
Biochem. Biophys. Res. Commun., 1982, 106, 1240-7

Holz, M.; Friedman, H. L.; Tembe, B. L.
J. Magn. Reson., 1982, 47, 454-61

Pal, Sourav; Prasad, M. Durga; Mukherjee, Debashis.
Pramana, 1982, 18, 261-70

Prasad, M. Durga; Pal, Sourav; Mukherjee, Debashis.
J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 1982, 78, 1743-52

Rao, C. Pulla; Shamala, N.; Nagaraj, R.; Rao, C. N. R.; Balaram, P.
Biochem. Biophys. Res. Commun., 1981, 103, 898-904

Rao, C. Pulla; Nagaraj, R.; Rao, C. N. R.; Balaram, P.
Biochemistry, 1980, 19, 425-31

Rossky, Peter J.; Dudowicz, Jacek B.; Tembe, B. L.; Friedman, Harold L.
J. Chem. Phys., 1980, 73, 3372-83

Rao, C. Pulla; Nagaraj, R.; Rao, C. N. R.; Balaram, P.
FEBS Lett., 1979, 100, 244-8

Rao, C. N. R.; Agarwal, U. P.; Rao, C. Pulla; Fernandes, J. R.
J. Phys. Chem., 1979, 83, 722-8

Rao, V. R. S.; Rao, C. Pulla; Tataiah, G.
Radiochem. Radioanal. Lett., 1978, 33, 43221

Rao, V. R. S.; Rao, C. Pulla; Tataiah, G.
Radiochem. Radioanal. Lett., 1977, 29, 43-6

Rao, V. R. S.; Rao, C. Pulla; Tataiah, G.
Radiochem. Radioanal. Lett., 1977, 29, 261-6

Rao, V. R. S.; Rao, C. Pulla; Tataiah, G.
Radiochem. Radioanal. Lett., 1977, 30, 365-9